Avís legal

 

Avís legal

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

www.somoslegales.es

Aquesta pàgina web és propietat del senyor Rubén Díaz Díaz, Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AICAT) núm. 10721, NIF 45638618V, administrador de la marca comercial registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques “Somos Legales”, amb domicili al C/ Aribau, 161 baixos, C.P. 08036 de Barcelona (Barcelona), i correu electrònic info@somoslegales.es (d’ara endavant EL PROPIETARI). Es posa a la disposició dels usuaris continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que hi accedeixin. Aquestes condicions generals s’exposen a l’USUARI/A al lloc web www.somoslegales.es a totes i cadascuna de les pàgines, perquè les pugui llegir, imprimir, arxivar i acceptar a través d’internet i es trobi plenament informat/da. L’accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI/A afirma comprendre totalment. L’USUARI/A es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la Llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web del PROPIETARI, no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI/A. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe i l’USUARI/A es compromet a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través d’aquest per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2.- EL PROPIETARI podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals. Veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.- Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin a www.somoslegales.es. A més, a través del lloc web del PROPIETARI, es posa a disposició de l’usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tota mena de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la manca d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les fallades i incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers al lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links. El propietari col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l’accés sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir. Així mateix, el propietari col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA.- El lloc web del PROPIETARI, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web, es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat del consentiment exprés per escrit del PROPIETARI. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la vostra disposició al lloc web són propietat de l’usuari/ària que afirma en enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals, renunciant expressament l’USUARI/A a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

SISENA.- En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. El PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part del PROPIETARI.