Descobreix tots els serveis que tenim al teu abast

Taxacions i peritatges

Taxació professional

450 € rebaixat IVA inclòs
La taxació professional immobiliària és un informe que subscriu un tècnic qualificat i que té com a objectiu establir justificadament el valor d’una propietat.

Peritatge judicial

Un peritatge judicial immobiliari és un informe professional amb caràcter objectiu que subscriu un tècnic qualificat l’especialitat del qual rau en qüestions relacionades amb els immobles. Aquests assumptes poden comprendre des de valoracions sobre preus de mercat fins a peritatges de danys derivats de sinistres o actes vandàlics en edificis.