Certificat energètic + Cèdula d’habitabilitat

190  IVA inclòs

Amb aquest servei aconsegueixes alhora el certificat energètic i la cèdula d’habitabilitat a un preu encara millor que per separat. Necessitaràs tots dos documents si estàs pensant en llogar o vendre un habitatge.

En què consisteix el servei?

Segons la legislació vigent és obligatori disposar del certificat energètic per a poder anunciar el lloguer o la venda d’un immoble a portals immobiliaris, etc. i és imprescindible per a poder vendre o llogar una propietat. El certificat s’haurà de lliurar a l’inquilí/na o al comprador/a d’una oficina, un local, o un habitatge de més de 50 m2 útils.

La cèdula d’habitabilitat és obligatòria per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors i per donar d’alta els serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Quina és la vigència dels certificats?

El certificat energètic tindrà una validesa de deu anys, excepte aquells certificats on la qualificació energètica per emissions o per energia primària no renovable sigui la lletra G (la menys eficient), llavors la validesa màxima serà de cinc anys.

La cèdula d’habitabilitat tindrà una validesa de quinze anys.

Qui emet els certifcats?

En el cas de Catalunya, el certificat energètic l’ha d’emetre l’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya. Prèviament un tècnic competent ha de visitar l’immoble, recollir les dades corresponents, presentar-les a l’ICAEN i abonar les taxes corresponents.

La cèdula d’habitabilitat l’ha d’emetre l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Prèviament un tècnic competent ha de visitar l’immoble, redactar un informe, presentar-lo a l’Agència de l’Habitatge i abonar les taxes corresponents.

Quin és el termini per notificar l’atorgament dels certificats?

En el cas del certificat energètic, per a edificis existents, el termini mitjà de resposta per notificar l’obtenció del Certificat de l’lCAEN de la Generalitat de Catalunya és d’una setmana des del pagament de les taxes, sempre que no hi hagi cap incidència.

El termini màxim per notificar l’atorgament o la denegació de la cèdula d’habitabilitat és de 30 dies hàbils a partir de la data de recepció de la sol·licitud amb la documentació completa al Registre de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Quin és el procés de compra?

Un cop realitzat el pagament, contactarem amb tu en un termini màxim de 24 hores per a concertar la visita d’un tècnic competent al teu immoble (arquitecte), que et tramitarà tant el certificat energètic com la cèdula d’habitabilitat. Un cop realitzada la visita, el tècnic presentarà les dades recollides immediatament a l’ICAEN i a l’Agència de l’Habitatge perquè s’emetin els corresponents certificat energètic i cèdula d’habitabilitat. El certificat s’emetrà en un termini mitjà d’una setmana i la cèdula s’emetrà (o denegarà) en un termini màxim de 30 dies hàbils.

Els documents es lliuraran en format digital a través de correu electrònic.
El PVP inclou IVA, taxes de la Generalitat de Catalunya* i la visita del tècnic.
Servei disponible només a Catalunya.

* Taxes incloses per a totes les cèdules d’habitabilitat. Taxes incloses per a certificats energètics de pisos i cases unifamiliars (sense límit de m2) i locals de fins a 300 m2. Consulta’ns preu per a locals amb una superfície superior a 300 m2.