Termes i condicions

 

Termes i Condicions

 

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE LES COMANDES REALITZADES PER INTERNET

Ens agradaria que et familiaritzessis amb els termes i condicions generals (T i C) que s’exposen a continuació, els quals estableixen les condicions de tramitació i organització de les compres. La pàgina web www.somoslegales.es posa a la venda «serveis de Somos Legales». A tal efecte:

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I LLIURAMENT DE SERVEIS

Per a les comandes en línia realitzades a www.somoslegales.es, celebrem contractes en castellà i en català. Quan fas una comanda de serveis de Somos Legales el teu contracte se celebra amb el senyor Rubén Díaz Díaz, Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AICAT) núm. 10721 i NIF 45638618V, administrador de la marca comercial registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques “Somos Legales”, amb domicili al C/ Aribau, 161 baixos, C.P. 08036 de Barcelona.

En fer clic a «Comprar» estàs realitzant una comanda vinculant dels serveis que apareixen a la cistella. Un cop hagis emès la teva comanda, t’enviarem immediatament un correu electrònic amb la confirmació de la mateixa. El contracte vinculant es formalitza en el moment del pagament. Els lliuraments es fan a Espanya. Els terminis de lliurament estan expressats en hores o dies laborables, s’entendrà per dies laborables cada dia entre el dilluns i el divendres, ambdós inclosos, però no els festius ni els caps de setmana.

PREU

Són aplicables els preus establerts als productes en la data en què es realitza la comanda. Els preus establerts són els preus finals (total), és a dir, inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) a Espanya al tipus impositiu legal aplicable. Fins que es faci el pagament total del preu de compra, el producte o servei continuarà sent de la nostra propietat.

REEMBORSAMENTS

El reemborsament s’efectuarà al compte utilitzat per al pagament. Per a pagaments a compte o pagaments per avançat mitjançant transferència, el reemborsament serà enviat al compte des del qual es va fer el pagament. Si pagues mitjançant targeta de crèdit, el reemborsament serà realitzat al compte associat a la teva targeta de crèdit.

RESERVA DE LLOGUER

L’USUARI/A, prèviament a reservar un immoble, declara conèixer les condicions generals del contracte d’arrendament de l’immoble que reservarà així com les despeses derivades de la intermediació immobiliària.

La reserva quedarà supeditada a l’aprovació de l’estudi de la solvència.

Un cop realitzat el pagament de la reserva, contactarem amb l’USUARI/A en un termini màxim de 24 hores (un dia laborable) i li sol·licitarem la documentació necessària per a l’estudi de solvència (es podrà enviar per email o whatsapp).

Un cop rebuda tota la documentació sol·licitada, farem l’estudi de solvència i li donarem a l’USUARI/A una resposta definitiva en un termini màxim de 48 hores (dos dies laborables).

La documentació sol·licitada per a l’estudi de solvència s’haurà d’enviar en un termini màxim de 72 hores (tres dies laborables) a comptar des de la data i hora en què es realitza la reserva. En cas de no rebre tota la documentació sol·licitada en el termini estipulat, es perdrà la totalitat de la quantitat lliurada com a reserva.

Si l’estudi és favorable, redactarem el contracte d’arrendament en un termini màxim de 48 hores (dos dies laborables) per signar-lo. Un cop signat, estarem a disposició de lliurar les claus de l’immoble segons la disponibilitat de cada propietat.

Si l’estudi resultés desfavorable o l’arrendador/administrador considerés deficitària o insuficient la prova de solvència aportada tornarem a l’USUARI/A la totalitat de l’import abonat per la reserva de forma immediata, deixant sense cap efecte la reserva.

L’import abonat per la reserva quedarà en dipòsit a la immobiliària fins a la formalització del contracte i serà deduït per la immobiliària dels honoraris corresponents a la intermediació.

La RESERVA d’immobles no permet el dret de desistiment.

En cas que l’USUARI/A no comparegués en la data de signatura o amb anterioritat per a la signatura del contracte d’arrendament, o comparegués i no el signés, perdria la totalitat de la quantitat lliurada com a reserva. En cas de signatura digital certificada, el termini màxim per signar el contracte serà de 48 hores comptades des del moment en què es posi a la disposició de l’USUARI/A la signatura digital. En cas de no signar el contracte d’arrendament en el termini estipulat, l’USUARI/A perdria la totalitat de la quantitat lliurada com a reserva.

DRET DE DESISTIMENT

Tens el dret a desistir del present contracte sense necessitat de cap justificació en un termini de 14 dies, llevat que el servei hagi estat completament executat, segons indica la legislació vigent. En els casos on hi hagi un desplaçament d’un tècnic, s’entendrà com a servei completament executat quan el tècnic hagi iniciat el desplaçament per a l’execució del servei. Si el servei s’ha iniciat però no s’ha executat completament, l’USUARI/A abonarà el 50% de l’import del servei. El dret de desistiment no és aplicable a la reserva d’immobles.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies del dia que tu o un tercer que indiquis, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l’últim d’aquests productes. Per exercir el dret de desistiment ho hauràs de notificar a nom de “Botiga Somos Legales”, amb adreça postal al C/ Aribau, 161 baixos, C.P. 08036 de Barcelona (Barcelona), o per correu electrònic info@somoslegales.es, la decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). També pots emplenar i presentar el formulari de desistiment o una altra declaració inequívoca en línia mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web. Si la comunicació de desistiment la presentes online, t’enviarem un justificant de recepció sense demora indeguda. (ex. correu electrònic). Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici del dret de desistiment sigui enviada abans que venci el termini de desistiment.

En cas de desistiment per part teva, procedirem a reemborsar-te els pagaments que hagis efectuat, sense cap demora indeguda i, en tot cas, dins dels 14 dies a partir de la data en què haguem estat informats de la teva decisió de desistir del present contracte. El reemborsament es farà utilitzant el mateix mitjà de pagament que hagis fet servir per a la transacció inicial, llevat que s’hagi acordat expressament el contrari. No et cobrarem cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

FORMULARI DE DESISTIMENT

Si vols desistir del contracte, pots emplenar i enviar-nos aquest formulari:

A l’atenció de “Botiga Somos Legales”, amb adreça postal al C/ Aribau, 161 baixos, C.P. 08036 de Barcelona (Barcelona), o al correu electrònic: info@somoslegales.es.

Per la present us comunico que desisteixo del meu contracte de compravenda del següent producte o servei:

– Número de comanda
– Nom del consumidor
– Direcció del consumidor
– Data
– Signatura

ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol pregunta, consulta la nostra secció d’ajuda o contacta amb nosaltres. Així mateix, t’informem que la Comissió Europea disposa d’una plataforma en línia per solucionar controvèrsies legals, i que es troba disponible a la següent direcció: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Els presents T i C es poden consultar a www.somoslegales.es. Així mateix, podeu imprimir o desar aquest document seleccionant les ordres habituals al vostre navegador (normalment Fitxer -> Desar com). També pots arxivar de forma senzilla la teva informació de comanda descarregant els T i C i utilitzant les ordres adequades al navegador per guardar el resum de comanda que apareix a l’última pàgina del procés de comanda de la botiga en línia.

Darrera actualització: gener 2022