ITE

350 1.300  IVA inclòs

La Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

En què consisteix el servei?

Estan obligats a sol·licitar el certificat d’aptitud els propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars on hi hagi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial. No estan obligats els titulars d’edificis unifamiliars en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 metres o més de la via pública, zones d’ús públic o finques adjacents.

La ITE a Catalunya és obligatòria per a tots els edificis de més de 45 anys i s’haurà de fer cada 10 anys. També és un requisit per a aquells edificis que estiguin declarats en ruïna o s’hagi fet una rehabilitació integral recent.

Si l’immoble no ha dut a terme el deure de passar-la, pot suposar multes de 6.000 euros depenent de les ordenances municipals. A més, no tenir passada la ITE pot generar altres conseqüències com ara la denegació d’una hipoteca o la paralització del procés de venda.

Quin és el procés de compra?

Selecciona la teva tarifa. Un cop fet el pagament, contactarem amb tu en un termini màxim de 24 hores per a concertar la visita d’un tècnic competent al teu edifici. Un cop realitzada la visita, les dades recollides es presentaran immediatament a l’Agència de l’Habitatge, qui emetrà o denegarà el certificat d’aptitud després de rebre els informes corresponents.

Tarifa A: Habitatges unifamiliars
Tarifa B: 2 o 3 unitats computables
Tarifa C: 4 o 5 unitats computables
Tarifa D: De 6 a 10 unitats computables
Tarifa E: De 11 a 20 unitats computables
Tarifa F: De 21 a 40 unitats computables
Tarifa G: De 41 a 60 unitats computables

El document es lliurarà a les nostres oficines o a través de correu certificat. No està disponible telemàticament.
El PVP inclou IVA i la visita del tècnic.
Servei disponible només a Catalunya.