Política de privacitat

 

Política de Privacitat

 

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir més informació i transparència amb relació al tractament de les dades personals. Somos Legales és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recollides a través del lloc web.

Somos Legales informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les teves dades de caràcter personal es demanen amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordats contractualment així com poder informar-te sobre els nous productes i serveis. El tractament de les dades que ens facilitis a través dels formularis de la web www.somoslegales.es es regirà per aquesta mateixa política de privacitat. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Somos Legales procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

DADES RECAPTADES PER A LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI

Les dades de caràcter personal que ens facilitis per a la prestació d’un servei seran les mínimes exigibles per poder elaborar el contracte així com per poder oferir-te els serveis que contractis i per al compliment de les obligacions legals. Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

DADES RECAPTADES PER A LA SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ A TRAVÉS DEL FORMULARI WEB

Les dades personals demanades a través del formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat enviar informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

EXERCICI DELS DRETS

D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades dirigint la vostra petició a la adreça postal indicada o al correu electrònic lopd@somoslegales.es. Per a l’exercici dels drets t’hauràs d’identificar mitjançant la presentació del teu DNI.

DESTINATARIS

Somos Legales informa als usuaris que les seves dades personals no seran comunicades a tercers, llevat que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest darrer cas, els destinataris de les vostres dades poden ser empreses del grup, empreses de solvència patrimonial (en el cas d’impagaments, comunicats mitjançant els procediments i garanties establerts per la normativa vigent) així com determinats encarregats del tractament necessaris per a la correcta prestació dels serveis.
Somos Legales manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascun a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

VARIACIÓ DE LES DADES

Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no s’han modificat i que et compromets a notificar-nos qualsevol variació. Per a qualsevol reclamació pots adreçar-te a Somos Legales mitjançant la següent adreça de correu electrònic lopd@somoslegales.es. Igualment pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es.