Cèdula d’habitabilitat

100  IVA inclòs

Si vols vendre o llogar el teu pis o casa, és obligatori disposar de la cèdula d’habitabilitat. Si no la tens o t’ha caducat, no et preocupis, nosaltres ens ocupem de tramitar-te-la.

Què és la Cèdula d’Habitabilitat i per què serveix?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a la residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

És obligatòria per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors i per donar d’alta els serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Quina és la vigència de la Cèdula d’Habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat tindrà una validesa de quinze anys.

Qui emet la Cèdula d’Habitabilitat?

En el cas de Catalunya, la cèdula l’ha d’emetre l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Prèviament un tècnic competent (arquitecte) ha de visitar l’immoble, redactar un informe, presentar-lo a l’Agència de l’Habitatge i abonar les taxes corresponents.

Quin és el termini per a l’obtenció de la Cèdula?

El termini màxim per notificar l’atorgament o la denegació de la cèdula d’habitabilitat és de 30 dies hàbils a partir de la data de recepció de la sol·licitud amb la documentació completa al Registre de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Quin és el procés de compra?

Un cop fet el pagament, contactarem amb tu en un termini màxim de 24 hores per concertar la visita d’un tècnic competent al teu immoble (arquitecte). Un cop feta la visita, les dades recollides es presentaran immediatament a l’Agència de l’Habitatge, qui emetrà (o denegarà) la cèdula d’habitabilitat en un termini màxim de 30 dies hàbils.

El document es lliurarà en format digital a través de correu electrònic.
El PVP inclou IVA, taxes de la Generalitat de Catalunya i la visita del tècnic.
Servei disponible només a Catalunya.