Reserva lloguer

1.000  IVA inclòs

Abans de reservar, assegura’t de conèixer les condicions generals del contracte d’arrendament i les despeses derivades de la intermediació immobiliària. La reserva queda supeditada a l’aprovació del estudi de la solvència.

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT DE RESERVA?

Una vegada realitzat el pagament de la reserva, contactarem amb tu en un termini màxim de 24 hores i us sol·licitarem la documentació necessària per a l’estudi de solvència (podràs enviar-la per email o whatsapp).

Un cop ens hagis enviat tota la documentació sol·licitada, farem l’estudi de solvència. Us donarem una resposta definitiva en un termini màxim de 48 hores.

Si l’estudi fos favorable, redactarem el contracte d’arrendament en un termini màxim de 48 hores per a la signatura. Un cop signat, estarem en disposició de lliurar-te les claus de l’immoble segons la disponibilitat de cada propietat.

Si l’estudi resultés desfavorable o l’arrendador/administrador considerés deficitària o insuficient la prova de solvència aportada et retornarem la totalitat de l’import abonat per la reserva de manera immediata.